Broers Yildirim begeleiden jaarlijks meer dan duizend kinderen in het onderwijs

Broers Yildirim begeleiden jaarlijks meer dan duizend kinderen in het onderwijs

Sahin Yildirim en zijn broertje Murat Yildirim zijn al sinds 2007 actief in de Schilderswijk, Transvaal en Escamp. Ze begonnen in de wijken als vrijwilligers en zetten zich in voor de jongeren. Sahin heeft zijn master gedaan aan de Vrije Universiteit Amsterdam en Murat aan de TU Delft. Sahin Yildirim droomde van een toekomst als diplomaat en Murat wilde altijd vliegtuigingenieur worden.

Sahin: “Ik ben op mijn dertiende naar Nederland gekomen. Ik was toen net te oud voor de basisschool. Omdat mijn ouders de taal niet spraken en geen verstand hadden van het onderwijssysteem, schreven ze mij op advies van een buurvrouw in bij de Johan de Witt Scholengroep. Hier leerde ik de eerste twee jaar de taal. Hoewel ik goed scoorde voor taal en rekenen, wilde een van mijn docenten mij naar het praktijkonderwijs sturen. Mijn docent Nederlands was het hier echter niet mee eens. Ze geloofde heilig dat ik meer kon doen en ging daarom in gesprek met de schooldirecteur en mijn vader. Gelukkig werkte de directeur van de school mee, waardoor mijn vader mij kon inschrijven op een middelbare school in Scheveningen.”

‘‘Ik droomde van een toekomst als diplomaat, maar belandde uiteindelijk in het onderwijs.’’

“Ik begon in Scheveningen op vmbo-basis en haalde uiteindelijk mijn vmbo-tl (theoretische leerweg). Daarna haalde ik mijn mbo- en hbo-diploma. Daarna werkte ik enkele jaren bij diverse organisaties, zoals het Nationaal Archief, waar ik in het kader van de 400-jarige bilaterale relatie tussen Nederland en Turkije een expositie ‘Prins en Pasja’ mocht coördineren en schreef ik over Turkse arbeidsmigratie in Nederland. Ook coördineerde ik een documentaire ‘Almanya Treni’ over de reis van Turkse migranten naar Nederland bij de staatstelevisie TRT. Ik kwam er al snel achter dat ik eigenlijk meer op het gebied van internationale betrekkingen wilde doen. Daarom heb ik later ook mijn master gedaan. Hoewel ik altijd de droom had om diplomaat te worden, ben ik uiteindelijk toch in het onderwijs beland.”

Murat: “Ik was net elf toen ik naar Nederland kwam. Ik was altijd goed in rekenen, maar had enorm veel moeite met taal. Voor mijn Cito-score had ik mavo-havo gescoord. Later heb ik havo en vwo gedaan. Ik wist al op jonge leeftijd dat ik iets met techniek wilde doen, maar ik wist niet zeker welke opleiding. Ik besloot uiteindelijk naar een van de beste universiteiten, de TU Delft, te gaan. Zo begon ik aan een bacheloropleiding en ik voltooide uiteindelijk mijn master. Ondanks aanbiedingen om in verschillende landen te werken, besloot ik toch het onderwijs in te gaan.”

Actief in achterstandswijk de Schilderswijk.

Sahin: “We waren actief in diverse wijken, zoals de Schilderswijk, Transvaal en Escamp, waar we jongeren begeleidden naar zelfstandigheid. Het einddoel was om jongeren te helpen bij het verkrijgen van een stabiele basis op verschillende leefdomeinen, net zoals in het gewone leven bij het opgroeien naar volwassenheid. De leefdomeinen waren support, school, werk en welzijn. De jongeren zagen ons als rolmodellen, en we vonden het fantastisch om hen te begeleiden. Ze kregen niet alleen hulp bij het regisseren van hun eigen leven, maar kregen ook een toekomstperspectief.

Hoe zijn jullie in Den Haag begonnen met extra onderwijsondersteuning?

Murat: “In 2007 kwam een hoogopgeleide Turkse moeder naar me toe en ze zei: ‘Wat doen jullie toch fantastisch werk voor de jongeren. Ik vind het alleen wel jammer dat er in Den Haag weinig wordt georganiseerd op het gebied van onderwijs. Als hoogopgeleide moeder kan ik mijn kinderen wel naar muziekles en zwemles brengen, maar vanwege taalachterstand kan ik hen helaas niet thuis helpen met hun huiswerk en tentamenvragen. Zouden jullie op de lange termijn hier iets mee willen doen?’ Op verzoek van ouders zijn wij eigenlijk in 2008 in een klaslokaal met vijf leerlingen in een buurthuis begonnen. De lessen werden in eerste instantie alleen verzorgd door hbo- en wo-studenten, later hebben we er meer professionals bij betrokken. In 2014 heb ik stichting Finaal Educatie Centrum opgezet met als doel kansarme mensen en mensen met een migratieachtergrond in meerdere wijken te helpen.”

Sahin: “Ik ben in 2014 betrokken geraakt bij Finaal Educatie. Op een gegeven moment hadden we ruimtegebrek en konden we niet meer dan 120 leerlingen/studenten helpen met extra onderwijsondersteuning. Om de toekomst van de organisatie te bepalen, heb ik een Raad van Advies opgezet. Vervolgens hebben we besloten om meer studenten te helpen. Zo hebben we in Den Haag diverse scholen benaderd om samen te werken. Gedurende de periode 2014- 2017 hebben we meer dan driehonderd leerlingen van het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs in verschillende wijken geholpen.”

Murat: “Om de leerlingen/scholieren betere diensten te kunnen verlenen, hebben we in 2016 een commissie opgericht die zich bezighield met het ontwikkelen van onderwijsmateriaal. Vervolgens is Smartie opgericht om ook voor externen onderwijsmateriaal te ontwikkelen.”

Samenwerkend. Innovatief. Betrouwbaar.

Sahin: “In 2017 hebben we Excellent Academy opgericht. Later ook Oxford Academy in Rijswijk, waar we vooral focussen op talentontwikkeling. In 2020 hebben we besloten om ook landelijk leerlingen/studenten te steunen. Zo hebben we het digitale leerplatform ‘Mister Einstein’ opgezet. Dankzij de app kunnen studenten die vanuit een school zijn gemeld, waar ze ook zijn zeven dagen per week twaalf uur begeleiding krijgen. We hopen met de app het lerarentekort te verminderen, ouders gerust te stellen en studenten met alle vakken waar ze moeite mee hebben te ondersteunen. Afgelopen jaar zijn we met de Gelijke Kansen Alliantie van het ministerie van OCW een pilot gestart en hebben we vijf scholen van het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs en het mbo geholpen. NEDOP is een dynamische en betrokken stichting die een totaaloplossing biedt in extra onderwijsondersteuning. Wij werken vanuit de filosofie dat ieder kind het recht heeft om het maximale uit zichzelf te halen, de eigen talenten te ontdekken en deze optimaal in te zetten voor een mooie toekomst. We zijn trots dat we vanuit de stichting inmiddels meer dan duizend kinderen begeleiden.