Investorrelations

Investorrelations

LOYAAL GROEP hecht grote waarde aan transparante en gelijke informatieverstrekking aan beleggers. Het investorrelationsbeleid van LOYAAL GROEP is erop gericht beleggers tijdig, volledig en eenduidig te informeren over strategie, doelstellingen, prestaties en vooruitzichten.

Zonder goede communicatie met beleggers zullen de in de onderneming behaalde resultaten onvoldoende tot uitdrukking komen in de waardering van het aandeel.

 

Investor Relations Manager

Geïnteresseerden kunnen zich met vragen over LOYAAL GROEP, richten tot de manager investorrelations, Marieke Mohaboe:

LOYAAL GROEP
Laan van Zuid Hoorn 70
2289 DE Rijswijk
contact@loyaalgroep.nl
+31 (0)70 204 20 65 

13

Jaar actief

6

Bedrijven

4

Bestuursleden

20+

Partners

Onze bedrijven

We zijn actief in de volgende sectoren;
zakelijke dienstverlening, onderwijs, technologie, cultuur, onderzoek & advies en interieurbouw.