Sponsoring

Sponsoring

Sponsoring zien wij als tweerichtingsverkeer; een samenwerking waarin beide partijen een bijdrage leveren om de gezamenlijk overeengekomen doelen te realiseren. De LOYAAL GROEP- slogan ‘Samen komen we verder!’ neemt ook in deze gedachtegang een prominente plaats in. Een goede samenwerking kan immers van grote meerwaarde zijn voor beide partijen.
 
Door onderwijs en maatschappelijk en cultureel gerelateerde projecten te ondersteunen poogt Loyaal Groep een positieve, betekenisvolle bijdrage te leven aan de samenleving. Wij vinden het van groot belang dat het initiatief past bij de kernwaarden die de cultuur van LOYAAL GROEP definiëren: no-nonsense, ondernemen en innovatief.

Technologie en Innovatie

Technologie en innovatie is de toekomst van het onderwijs. Innovatie is niet meer weg te denken uit het dagelijks leven. LOYAAL GROEP vindt het belangrijk om mensen bewust te maken van het belang van technologie en innovatie in de samenleving.

Sport

LOYAAL GROEP hecht grote waarde aan het welzijn van mensen. Sport is natuurlijk een leuke en mooie manier om gezond te blijven. Wij geloven dat onze maatschappij gebaat is bij een sportieve en vitale samenleving. Daarnaast zorgt sport voor samenwerking, verbroedering en saamhorigheid. LOYAAL GROEP ondersteunt diverse sportverenigingen en -projecten. We richten ons met name op voetbal.

Maatschappij

Ook op het gebied van sponsoring streeft LOYAAL GROEP naar het leveren van een positieve bijdrage aan de maatschappij. Dit doen wij door diverse maatschappelijke projecten te ondersteunen en te stimuleren. 

Cultuur

Cultuur is onlosmakelijk verbonden met onze samenleving en is bepalend voor wat onze samenleving definieert. Om deze identiteit te kunnen behouden is het van belang om organisaties en projecten die streven naar het behoud van de cultuur, een steuntje in de rug te geven. LOYAAL GROEP staat open voor een samenwerking ten behoeve van het behoud van cultuur en steunt onder meer culturele activiteiten.

Aanvraag indienen

Sponsorverzoeken dient u schriftelijk in te dienen via contact@loyaalgroep.nl. Wij nemen uitsluitend schriftelijk ingediende sponsoraanvragen in behandeling. Maandelijks komt de sponsorcommissie bij elkaar om de aanvragen te bespreken. 

 

13

Jaar actief

6

Bedrijven

4

Bestuursleden

20+

Partners

Onze bedrijven

We zijn actief in de volgende sectoren;
zakelijke dienstverlening, onderwijs, technologie, cultuur, onderzoek & advies en interieurbouw.