Strategie

Strategie

LOYAAL GROEP strategisch plan 2021-2024: Onderwijs voor iedereen!

We werken samen met scholen, gemeenten en maatschappelijke partners aan het verbeteren van kansengelijkheid in het onderwijs met aandacht voor thuis, school en de leefomgeving.  

Brede samenwerking

Het tegengaan van kansenongelijkheid is een opdracht voor iedereen, met een grote rol voor het onderwijs. Het verbinden van de drie leefwerelden – school, thuis, omgeving – is heel belangrijk in de aanpak van gelijke kansen.

Sustainable Development Goals

In september 2015 spraken de lidstaten van de Verenigde Naties af om samen te werken in het bereiken van de Sustainable Development Goals (SDG’s) in 2030. Doel vier daarvan zegt dat alle mensen onderwijs moeten krijgen van goede kwaliteit. Dit onderwijs moet overal ter wereld op een gelijkwaardige manier toegankelijk zijn en ieder moet mogelijkheden krijgen om een leven lang te leren.

Belangrijkste elementen

    • Platform voor groei van activiteiten in Nederland, Belgie, Duitsland en Frankrijk.
    • Partnerships uitbreiden
    • Benutten deskundigheid op gebied van duurzaamheid en digitalisering

Het beleid van LOYAAL GROEP is afgestemd op het voortdurend verbeteren en vernieuwen van onderwijs. Innovatie zit bij ons in de genen.

13

Jaar actief

6

Bedrijven

4

Bestuursleden

20+

Partners

Onze bedrijven

We zijn actief in de volgende sectoren;
zakelijke dienstverlening, onderwijs, technologie, cultuur, onderzoek & advies en interieurbouw.