Boek over Turkse arbeidsmigratie wil verhalen van binnenuit vertellen

Boek over Turkse arbeidsmigratie wil verhalen van binnenuit vertellen

Sahin Yildirim wil collectieve geschiedenis in Nederland vastleggen en overdragen

Sahin Yildirim (36) kwam op twaalfjarige leeftijd in Nederland. Hij droomde van een toekomst als diplomaat, maar belandde in het onderwijs. Vanuit het Nederlands Onderwijsplatform (NEDOP) begeleidt hij jaarlijks meer dan duizend kinderen van primair onderwijs, voortgezet onderwijs en MBO. Hij werkt nu aan een boek over 60 jaar Turkse arbeidsmigratie. “Er wordt vaak over migratie gesproken, maar niet geluisterd naar de getuigen van de migratiegeschiedenis. Met het boek en de persoonlijke verhalen wil ik dat veranderen.”

Yildirim heeft bestuurlijke ervaring binnen non-profitorganisaties. Via zijn app ‘Mister Einstein wil hij gelijke kansen bevorderen en gelooft hij heilig dat digitalisering en innovatie de huidige problemen in het onderwijs zoals het docententekort, werkdruk en leerachterstanden kan oplossen. Hij geniet gezag op het gebied interculturele betrekkingen en schreef de boeken ’50 jaar, 50 verhalen’, over vijftig jaar Turkse arbeidsmigratie, ‘Een halve eeuw in Nederland’, over vijftig jaar Marokkaanse arbeidsmigratie, en ‘Grenzeloze liefdes’ over gemengde relaties.

Je wilt nu een boek schrijven over zestig jaar Turkse arbeidsmigratie: waarom?

“Op 19 augustus 1964 sloten Nederland en Turkije officieel een verdrag om het arbeidstekort in Nederland op te lossen. Het was het startschot voor de Turkse arbeidsmigratie in Nederland. De Turken gingen aan het werk in onder meer de fabrieken van Philips en van Ford, en in de textielindustrie. Zij hebben een grote bijdrage geleverd aan de Nederlandse economie. De Turkse gastarbeiders zouden tijdelijk in Nederland verblijven, maar het liep anders. Ze kwamen voor werk, maar ze hebben er zich uiteindelijk gevestigd. Inmiddels wonen er bijna vijfhonderdduizend Turken in Nederland en zijn ze bijna in elke sector vertegenwoordigd.

Het boek ’60 jaar, 60 verhalen’ bevat dertig verhalen van de eerste generatie gastarbeiders én dertig verhalen van autochtone Nederlanders zoals werkgevers, collega’s, tolken, docenten, buren en niet te vergeten de vrijwilligers van onder meer kerken. De Turkse pioniers vertellen in ’60 jaar, 60 verhalen’ alles over het werk, het pensionleven, de taalproblemen, de gezinshereniging, de relatie met de Nederlanders, onze gezamenlijke toekomst, maar ook hun sociaal en religieus leven krijgt in het boek aandacht. Ik wil onze collectieve geschiedenis in Nederland vastleggen en overdragen aan nieuwe generaties.”

Hoe ben je aan al die verhalen gekomen? Ze zijn uniek, maar is er ook een rode draad?

“Ik houd me al sinds 2008 bezig met thema migratiegeschiedenis. In eerste instantie dacht ik dat iedereen door economische reden naar Nederland kwam, maar dat bleek niet zo te zijn, want veiligheid, politieke stabiliteit, onderwijs en klimaatverandering spelen ook een grote rol. De specifieke motivatie voor migratie varieert per individu en regio.

Dankzij mijn onderzoeken over migratie, het duiken in de archieven, mijn vrijwilligerswerk in Londen bij het Migration Museum en persoonlijke interviews met mensen uit verschillende regio’s is mijn totale beeld over migratie veranderd. Dankzij de sleutelfiguren, maatschappelijke organisaties en sociale media-kanalen heb ik alle mensen gevonden en gesproken. Naarmate ik meer gesprekken voerde met de pioniers, kreeg ik meer respect. Zonder empathie kunnen we absoluut niet beseffen hoe de jonge en sterke mannen een nieuw leven zijn begonnen in een land waar ze de taal niet spraken en de cultuur niet kenden.”

Wat hoop je met je boek te bereiken?

“De grote culturele verscheidenheid van het hedendaagse Nederland is historisch geworteld. De identiteit en stadscultuur van Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht zijn nauw verweven met het arbeidsverleden. Dat zien we terug in hoe de migranten wonen, het familieleven, het taalgebruik en sociaal-culturele diversiteit.

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) zal in het jaar 2050 een derde van de Nederlandse bevolking bestaan uit niet-westerse allochtonen. We leven in Nederland vaak in harmonie, maar helaas steeds vaker ook onwennig. Discriminatie en vooroordelen hebben enorm impact op de kinderen van de migranten die in Nederland geboren en getogen zijn.

De kloof tussen rijk en arm wordt ook steeds groter. De kansengelijkheid wordt niet voor iedereen bevorderd. Kijk naar het recente gedoe over de Spreidingswet. De coalitiepartijen waren hierover verdeeld. Gelukkig hebben verstandige mensen in de Eerste Kamer het juiste besluit genomen om de gemeenten ontlasten. We praten in Nederland helaas altijd over elkaar en niet met elkaar.

In mijn boek ‘60 jaar, 60 verhalen’ praat ik met de pioniers zelf. Mensen die de geschiedenis hebben meegemaakt. Ik behandel in mijn boek thema´s zoals het werk, het leven in een pension, de economische en sociaal-culturele bijdrage van gastarbeiders, protesten, woningtekorten in de jaren zeventig, kiesrecht, onderwijs, maar ook over religie, cultuurverschillen, globalisering, identiteit, en niet te vergeten politiek. Ik ben op basis van onderzoek, archiefstukken en persoonlijke verhalen gefocust op het verleden, heden en onze gezamenlijke toekomst.

Ik hoop met het boek enerzijds de persoonlijke verhalen van de pioniers vast te leggen en over te dragen aan nieuwe generaties en een draagvlak te creëren om nieuwe ontmoetingen tot stand te brengen met als doel om discriminatie en vooroordelen te verminderen en anderzijds migratiegeschiedenis onderdeel te maken van het onderwijscurriculum zodat we leerlingen en studenten kunnen stimuleren om de nieuwe wereld te ontdekken.

Helaas is er op dit moment weinig over migratiegeschiedenis te vinden in de schoolboeken. Er wordt vaak over migratie gesproken, maar niet geluisterd naar de getuigen van de migratiegeschiedenis. Met het boek en de persoonlijke verhalen wil ik daar nu verandering in aanbrengen.

Overigens: in 2064 is het 100 jaar dat Turken in Nederland zijn. Ik hoop dan mijn boek ‘100 jaar, 100 verhalen’ te publiceren. Onze collectieve geschiedenis in Nederland mag niet verloren gaan.”

Wat is er nog nodig om het boek te kunnen publiceren?

“Ik ben voor het boek nog op zoek naar vijf verhalen van de Turkse gastarbeiders en vijf Nederlanders. Daarnaast bestaat het project over ’60 jaar arbeidsmigratie in Nederland’ uit verschillende onderdelen, niet alleen het boek, maar ook een expositie en educatief programma. Om het boek en het project tot een succes te kunnen maken, hebben wij op dit moment € 25.000 nodig. Mensen die het project mede tot een succes willen maken kunnen ons steunen door het bestellen van een exemplaar vooraf. Ze kunnen het boek bestellen via: https://atlascultureelcentrum.nl/bestellen/.